info
خیلی ممنون که به این سایت سر زدید.

نگارش کتاب

تالیف و گرد آوری کتاب دارای امتیازات بسیاری می باشد مانند :
1. تالیف کتاب یکی از مهمترین موارد در مصاحبه آزمون دکترا می باشد.
2. افرادی که کتابی را به چاپ رسانیده باشند در بین عموم مردم دارای وجه بالاتری می باشند.
3. اساتیدی که کتابی به عنوان منبع درسی به چاپ رسانیده باشند دارای اعبار علمی بالاتری می باشند.
4. کارکنان ادارات و موسسات به ارائه کتاب میتوانند نسبت به بهبود جایگاه سازمانی و افزایش حقوق و مزایا اقدام نمایند.
لذا موسسه مشاوران گام اول با بهره گیری از پژوهشگران توانا در کلیه ی رشته های علوم مهندسی،انسانی و پایه اقدام به تالیف و گردآوری کتاب برای دانشجویان و اساتید گرامی می نماید.
• دانشجویان و اساتید می توانند عنوان مورد نظر خود را اعلام کنند تا بر اساس آن عنوان کتاب دلخواه تالیف گردد.
• پژوهشگران موسسه می توانند عنوان های خود را پیشنهاد دهند تا دانشجویان و اساتید علاقه مند از بین آنها انتخاب نمایند.
• کتاب مورد نظر در تعداد صفحه ی مورد نیاز تالیف میگردد.
• در صورت علاقه مندی دانشجو و یا اساتید گرامی تمامی مراحل ویراستاری، صفحه آرایی ،طراحی جلد،اخذ شابک و فیپا و درنهایت چاپ در موسسه مشاوران گام اول انجام می شود.
آماده سازي
نوشتار كتاب بايد به زبان فارسي روان و با پرهيز از كاربرد واژه‌هاي بيگانه نگارش شود و در مورد جايگزين كردن واژه‌هاي برابر فارسي (به ويژه در نوشته‌هاي علمي) از جديدترين واژه‌هاي مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسي استفاده شود.
علايم و نشانه‌ها
رعايت نقطه‌گذاري و علايم نكات دستوري زبان فارسي براي سهولت درك و انتقال صحيح مطالب به خوانندگان بايد درنظر گرفته شود. پانويس هر مطلب در هر صفحه با ذكر شماره در انتهاي صفحه توضيح نوشته شد.
طرح جلد در قطع وزيري
در طراحي جلد کتاب در قطع وزيري توجه به نکات زير ضروري مي باشد.
-اندازه جلد را cm5/24 ×17 در نظر بگيريد.
- اندازه عطف کتاب به اندازه فوق اضافه مي‌گردد( فقط در اندازه عرضي کتاب ).
- استفاده از آرم استاندارد دانشگاه شهرکرد در سمت چپ بالا، نام مولف يا مولفين، و عنوان اثر روي طرح جلد و عطف کتاب ضروري است (آرم دانشگاه بايد با رنگ اصلي آرم آورده شود).
عنوان فصل‌ها
عنوان فصل‌ها بايد 4 خط(خطوط داراي فرمت متن باشند) از ابتداي صفحه فاصله داشته باشد.
قلم‌‌هاي مورد استفاده
نوع قلم مورد استفاده B-nazaninياB-mitra براي فونت فارسي و Time new roman براي فونت انگليسي انتخاب شود. اندازه فونت‌هاي فارسي به شرح جدول زير باشد. اندازه فونت‌هاي انگليسي دو درجه از فونت‌هاي فارسي کمتر باشد.
رديف عنوان فرمت فونت اندازه فونت
1 عنوان فصل Bold 24
2 تيتر‌ها(Heading) Bold شروع از16
3 متن نازک 13
4 پاورقي نازک 10
5 شماره و شرح شکل و جدول Bold 11
6 نام‌هاي علمي خاص ايتاليک 13
7 نوشته‌هاي داخل جدول نازک 12
8 منابع فارسي نازک 12
تيتر‌ها
تيتر‌ها بايد شماره‌گذاري شود. سعي شود حداکثر تعداد زير تيترها از 4 بخش بيشتر نشود( تيتر شامل 4 بخش: 7-1-1-1- ). بين شماره‌هاي تيتر‌ها از خط فاصله استفاده شود. اندازه هر زير تيتر يک درجه از تيتر بالاتر کمتر باشد. تيترها به اندازه pt 12 از متن قبلي و pt 6 از متن بعدي فاصله داشته باشد. شماره‌گذاري‌ها از راست به چپ مي‌باشد. به عنوان مثال 7-1- به معناي فصل هفتم، زير فصل اول است.
شماره گذاري صفحات
1- فصل بايد با شماره فرد شروع شود.
2- صفحه ابتدايي شروع فصل Header ندارد.
2- در صفحات زوج شماره صفحه در سمت راست و عنوان کتاب در سمت چپ بالاي صفحه در Headerقرار گيرد.
3- در صفحات فرد شماره صفحه در سمت چپ و عنوان فصل در سمت راست بالاي صفحه در Headerقرار گيرد.
4- در زير عنوان يک خط قرار داده شود.
5- توصیه می‌شود، براي شماره‌گذاري صفحه‌هاي فهرست از حروف استفاده شود(الف، ب، ت و...)
6- شروع شماره‌گذاري‌هاي عددي صفحات بايد از فصل اول باشد.
7- فاصله Header و Footer به ترتیب از بالا و پایین صفحات 5/2 سانتی‌متر باشد.
معادله‌ها و فرمول‌ها
معادلات و فرمول‌ها بايد با برنامه فرمول‌نويسيWord نوشته شوند فرمول‌ها و معادل‌ها بايد با شماره عددي( از راست به چپ، عدد اول براي فصل و عدد دوم برايشماره فرمول)مشخص شوند.بهتر است براي فرمول‌نويسي از Mathtypeاستفاده شود. شماره‌هاي داخل فرمول‌ها انگليسي باشد. (9-1) A=(BX+Y)/(0.2q)
جدول، شكل‌ يا تصوير
جدول‌ها، منحني‌ها و شكل‌ها، همانند متن اصلي بايد خوانا و قابل ديدن باشند. توضيحات داخل شکل بايد فارسيو کيفيت شکل‌ها بايد مناسب چاپ باشد. از اسکن کردن و قراردادن شکل‌هاي بي‌کيفيت در کتاب خودداري گردد. تصاوير بايد به صورت سياه و سفيد در متن قرار گيرد. کليه جداول بايد توسط نويسنده تايپ گردد. تمامي جدول‌ها و شكل‌ها بايد به ترتيب با عدد شماره‌گذاري شده جاي آنها در متن مشخص شود.
شکل 10-1 منحني تغييرات ....
جدول 10-1 بررسي تغييرات....
منابع
فهرست منابع مورد استفاده در انتهاي هر فصل و يا در انتهاي کتاب آورده شود. فهرست‌ها به ترتيب حروف الفباي نام نويسنده، شماره‌گذاري مي‌گردد. ابتدا منابع فارسي و به دنبال آن منابع خارجي آورده مي‌شود.
مقالات فارسي:
1- مسجدي ع.، شفاعي بجستان م. و مطيع ع. 1390. کنترل آبشستگي موضعي توسط طوقه‌هاي مربعي شکل در اطراف پايه‌هاي پل در قوس‌هاي 180 درجه. مجله پژوهش آب ايران. 5(8):53-60.
کتاب فارسي:
1- نقي پور ع. 1387. آشنايي بانظريه گروه‌ها و حلقه‌ها. انتشارات دانشگاه شهرکرد. 335 صفحه. مقالات انگليسي:
1- Fetouani S., Sbaa M., Vanclooster M., and Bendra B. 2008. Assessing groundwater quality in the irrigated plain of Triffa (North-east Morocco). Agricultural Water Management 95(2):133-142 .
كتاب‌هاي انگليسي:
3- Lindsay W.L. 1979. Chemical Equilibria in Soils. Wiley–Interscience, New York. 448 pp.
ضميمه‌ها
در صورت نياز ضميمه‌ها در اين بخش آورده شود.
واژه‌نامه
واژه‌هاي تخصصي مورد استفاده در کتاب به دو صورت انگليسي به فارسي و فارسي به انگليسي به ترتيب حروف الفبا آورده شود
نمايه‌ها
فهرست اعلام يا نمايه ( Index ): شامل فهرست موضوعي و يا اشخاص مي‌باشد که به صورت حروف الفبا بايد آورده شود. در صورتي که فهرست تعيين شده زياد باشد بهتر است در دو ستون در هر صفحه تايپ شود.